• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ตรังฟื้นชีพท่าเรือ “บ้านนาเกลือ”

ประชาชาติธุรกิจ 22 มี.ค. 2564 อ่าน [23]

...
ตรังฟื้นชีพท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ “บ้านนาเกลือ” พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตรัง

นายเสน่ห์ ทองศักดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เปิดเผยว่า ได้รับมอบจากนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง ให้ติดตาม ศึกษาข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และความเป็นไปได้ของการบริหารท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง โดยมีนายกิตติเดช วรรณบวรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือเข้าร่วม

โดยมีการนำเสนอประเด็นปัญหา เช่น ท่าเทียบเรือไม่มีเครื่องจักรในการให้บริการ ระยะทางในการขนส่งทางบกไกลกว่าท่าเทียบเรือเอกชนอื่น ๆ ผู้ประกอบการขาดความมั่นใจในการใช้บริการทั้งขาเข้าและขาออก สายเดินเรือที่มาเป็นคู่ค้าเพื่อทำการตลาดมีน้อย การประกอบการขาดทุน เป็นต้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์