• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จุรินทร์ ลุยเข้ม "ส่งสายตรวจเฉพาะกิจ" ตรวจสอบการซื้อขายผลปาล์มน้ำมัน ล่าสุดราคาผลปาล์มขยับขึ้น ! ช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์ม

กระทรวงพาณิชย์ 6 มี.ค. 2564 อ่าน [44]

...
จุรินทร์ ลุยเข้ม "ส่งสายตรวจเฉพาะกิจตรวจสอบการซื้อขายผลปาล์มน้ำมัน ล่าสุดราคาผลปาล์มขยับขึ้น ! ช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์ม 

 

มีนาคม 2564 

 

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าจากการที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ติดตามภารกิจภายหลังจากที่ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลการซื้อขายในพื้นที่ให้สอดคล้องกับปริมาณผลปาล์มที่ออกสู่ตลาดและให้กรมการค้าภายในส่งสายตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะการซื้อขาย ซึ่งหากพบพฤติกรรมการกดราคาให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ทำให้ราคาผลปาล์มปรับสูงขึ้นจากวันจันทร์ (1 มี..64) ซึ่งมีราคาต่ำสุดอยู่ที่ 5.20 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาสูงสุดวันนี้ (4 มี..64) 6.00 บาทต่อกิโลกรัม

 

และเนื่องจากขณะนี้ผลผลิตปาล์มน้ำมันเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว และจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป จึงต้องติดตามกำกับดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีการกดราคาเกษตรกร อย่างไรก็ตาม พร้อมขอแจ้งเกษตรกรให้ทำปาล์มคุณภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเหตุในการกดราคารับซื้อผลปาล์ม หากพบว่ามีการฉวยโอกาสกดราคารับซื้อ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หากพบว่ามีการกระทำผิด จะมีโทษสูงสุดจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

สำหรับการดูแลโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน ปีขณะนี้นั้นนายจุรินทร์มีเป้าหมายช่วยเกษตรกรปาล์มน้ำมัน 3.7 แสนครัวเรือน วงเงิน 4,500 ล้านบาท และมีมาตรการคู่ขนานช่วยเกษตรกรเพิ่มเติม โดยโครงการประกันรายได้ผลปาล์มทะลาย18% และประกันรายได้ให้ราคากิโลกรัม4บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ โครงสร้างเดียวกันกับในปีแรกแต่ตอนนี้ราคาปาล์มสูงทะลุราคาการประกันรายได้ แต่รัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาปาล์มสูงขึ้นเป็นรายได้ของเกษตรกรไม่ให้เกิดการกดราคาผลปาล์ม 

 

และรายงานกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้ปาล์มนั้น ประกันรายได้ปีปีการผลิต 2562 / 2563 ดูแลเกษตรกรไปทั้งสิ้น 378,892 ครัวเรือน นอกจากนั้นยังผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มโดยมีเป้าหมาย 300,000 ตันกำหนดให้ บี10 เป็นน้ำมันพื้นฐาน และบีกับ บี20 เป็นน้ำมันทางเลือกและใช้ CPO เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 360,000 ตัน (ปี2561-62)แก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าโดยกำหนดดันนำเข้าและนำผ่าน ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาในสถานการณ์ปัจจุบันคือกำหนดโครงสร้างราคาต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตรวจสอบไม่ให้มีการจัดตุนโดยกลไกพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบการรับซื้อและจำหน่ายตามโครงสร้างราคาขอความร่วมมือตรึงราคาน้ำมันปาล์มขวดตั้งแต่ตุลาคม 2563 เป็นต้นมาขอความร่วมมือตลาดกลางตลาดสดไม่ให้ผู้ค้าช่วยโอกาสขึ้นราคาจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในต้นเดือนมีนาคม 2564 และขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าจัดให้มีสินค้าพอเพียงและราคาสอดคล้องกับต้นทุนนอกจากนั้นมาตรการทางกฎหมายยังมีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มตั้งแต่ 18% ขึ้นไปและห้ามปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มร่วง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์