• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ตรังรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 5 มี.ค. 2564 อ่าน [49]

...
ตรังรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดตรัง ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง และประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เนื่องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวาง ทั้งต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และผู้บริโภคที่ได้รับสินค้าไม่มีคุณภาพ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อการค้า
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ ในการร่วมรณรงค์ไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และตระหนักถึงอัตราโทษของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ขายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า จำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์