• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

โครงการเผยแพร่สื่อภาพยนต์และวีดีทัศน์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid -19)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 22 ก.พ. 2564 อ่าน [78]

...

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ขอเชิญชวนรับชมสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” New Normal
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จัดทำโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่" (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม จำนวน 3 โครงการ เพื่อเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย
โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชันรณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในมิติทางวัฒนธรรม : แอมิเมชันต้าน COVID-19 ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที จำนวน 12 ตอน
EP 1 : สงกรานต์ 2563 : 4 ไม่ 3 ทำ
EP 2 : หรือสงกรานต์ปีนี้ ไทซันจะไม่มีงานวันเกิด
EP 3 : เจ้าจุก
EP 4 : Work Form Home, Safe for You
EP 5 : MY HERO
EP 6 : Zaurbies สู้แบบไทย ต้านภัย โควิด-19
EP 7 : หยุด....แพร่
EP 8 : วาดรูปบ้านยิ้ม
EP 9 : ความฝันเมื่อวันวาน
EP 10 : “ลอย” เด็กชายหัวเกาลัด กับ แมลงสาบ
EP. 11 : Don't Panic
Ep 12 : DOMINO
 
โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ประเภทภาพยนตร์สั้น สำหรับใช้รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในมิติทางวัฒนธรรม ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที จำนวน 10 ตอน
EP. 1 งดเล่นปีนี้เพื่อมีชีวิตปีหน้า
Ep. 2: ล้างมือให้ถูกท่า เพื่อรักษาอนามัย
Ep. 3: ขุนแผน
Ep. 4: ฮักแพง แบ่งปัน
Ep. 5: ส่งต่อกำลังใจ
Ep. 6: กักตัว ไม่กักบุญ
Ep. 7: แชร์มั่ว น่ากลัวกว่าโควิด
Ep. 8: ลำเต้ย
Ep. 9: พวกเราจะรอดไปด้วยกัน
Ep. 10: การให้ (Giving).
โครงการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ ประเภทภาพยนตร์สั้น สำหรับรณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่" (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม : กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที จำนวน 10 ตอน
Ep.1. New View Normal (ห้อม) ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่"
Ep.2. Normal invert ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่"
Ep.3. Silat Camp ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่"
Ep.4. The Forward ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่"
Ep.5.รักใหม่ที่บ้านเกิด (New Normal With Love) ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่"
Ep.6.ชีวิตสามชั้น ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่"
Ep.7.วิกฤตการปรับตัว ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่"
Ep.8.สองเสี่ยวโสเหล่ ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่"
Ep.9.ไส้อั่ว ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่"
Ep.10.หายเมื่อยไหมลุง ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่"

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์