• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ลุยตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประชาชาติธุรกิจ 31 ต.ค. 2561 อ่าน [66]

...

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดังนี้

1 ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือจำนวน 4,352.314 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 585.707 ตัน

2. ปริมาณผลผลิคที่เข้าสู่โรงงานสกัด ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 จำนวน 58,855.645 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 2,134.865 ตัน

     จังหวัดตรังมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่มีศักยภาพ สามารถนำ By Product หรือผลผลิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิตน้ำมันปาล์มดิบเข้าสู่กระบวนการสร้างมุลค่า โดยเฉพาะบริษัท ตรงน้ำมันปาล์มจำกัด สามารถนำผลผลิต Biodiesel เป็นการแปรรูปน้ำมันปาล์มดิบ ให้กลายเป็นน้ำมันไบโอดีเซลที่มีคุณภาพสูง สามารถนำมาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลโดยตรง โดยการนำเทคโนโลยีแบบกลั่นมาใช้ เพื่อทำให้น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้มีความบริสุทธิ์ ถึง 98 - 99 % ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาติให้เป็นผู้ผลิตและน้ำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล เพียง 2 บริษัท สามารถผลิตได้ จำนวน 1 - 1.5 ล้านลิตรต่อเดือน ได้เริ่มทดลองใช้กับรถของบริษัทและจำหน่ายให้กับบุคลาครภายในบริษัท ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าจะสามารถช่วยเพิ่มช่องทางการระบายน้ำมันปาล์มดิบออกจากสต็อกได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์