• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประชาชาติธุรกิจ 16 ต.ค. 2561 อ่าน [77]

...

          (14 ต.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

          ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” ในช่วงระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2561 โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำที่เน่าเสีย/บริเวณที่มีน้ำขัง การกำจัดขยะ หรือภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยพื้นที่เป้าหมาย คือ ทุกตำบลในประเทศไทย เน้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน วัด โรงเรียน และพื้นที่โดยรอบในทุกตำบล ซึ่งจัดโดยจังหวัดตรัง ร่วมกับเทศบาลนครตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และอำเภอเมืองตรัง โดยดำเนินการจัดกิจกรรม ณ วัดนิโครธาราม (วัดกุฎใน) เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่แสดงถึงความจงรักภักดีและความสมัครสมานสามัคคี สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร  ซึ่งทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน  500   คน ได้ร่วมกันเก็บขยะในบริเวณวัด ปรับพื้นสนามลดพื้นที่น้ำขัง ตัดหญ้าบริเวณวัด กวาดใบไม้ ตัดแต่งต้นไม้อีกด้วย

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์