• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สรุปภาวะการส่งออก – นำเข้า สินค้าผ่านด่านศุลกากรกันตัง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 12 ม.ค. 2564 อ่าน [23]

...

สรุปภาวะการส่งออก – นำเข้า สินค้าผ่านด่านศุลกากรกันตัง
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ดังเอกสารแนบ 
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนธันวาคม ปี 2563.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์