• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรัง คุมเข้มการเดินทางของประชาชนทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศโดยเฉพาะการเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดมายังจังหวัดตรัง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 6 ม.ค. 2564 อ่าน [21]

...
จังหวัดตรัง คุมเข้มการเดินทางของประชาชนทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โดยเฉพาะการเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดมายังจังหวัดตรัง    

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า  การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ อีกทั้ง  ยังไม่ได้มีการห้ามประชาชนเคลื่อนย้ายไปมา  โดยเฉพาะจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดมายังจังหวัดต่างๆ รวมถึงจังหวัดตรัง  ดังนั้น   

 จังหวัดตรัง จึงได้นำมาตรการของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาปรับใช้กับการเดินทาง ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ   ซึ่งผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม ต.8 และได้รับการตรวจคัดกรอง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19      
ทั้งนี้  ได้มอบหมายให้อำเภอต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด คุมเข้มการเดินทางทางบกเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยเฉพาะรถขนส่งสินค้า ขณะที่ด่านความมั่นคงท่าเรือ ได้คุมเข้มเรือประมงและเรือขนส่งสินค้าที่เข้ามาในน่านน้ำตรังตามท่าเรือต่าง ๆ รวมถึงท่าอากาศยานตรัง ก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของส่วนรวมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์