• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ มอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

RYT9 18 ธ.ค. 2563 อ่าน [19]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ มอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำบัตรคำและสื่อการสอนอักษรเบรลล์

ผู้สนใจสามารถบริจาคปฏิทินเก่า มาที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 28 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ระยะเวลาการรวบรวมสิ่งของ ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามรายละเอียดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 075-21821