• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 4 ต.ค. 2561 อ่าน [83]

...

     วันนี้ เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ประธานกรรมการแปลงใหญ่ข้าว ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62

     โดยในปี 2564 ได้ตั้งเป้าหมายให้มีเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 5,000 ไร่ และผลักดันการจดทะเบียนส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวพันธุ์พื้นเมือง อาทิ พันธุ์เบายอดม่วง และพันธุ์ช่อจังหวัด เพื่อส่งเสริมและต่อยอดทางธุรกิจ ทั้งนี้ได้หารือการบูรณาการส่งเสริมสินค้าเกษตรของจังหวัดตรัง ร่วมกันในปี 2562 อย่าเข้มข้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์