• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การค้าดิจิตัล ยุค new normal” ภายใต้โครงการ ตรัง : โอกาสค้ายุคดิจิทัล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 30 พ.ย. 2563 อ่าน [1008]

...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การค้าดิจิตัล ยุค new normal” ภายใต้โครงการ ตรัง : โอกาสค้ายุคดิจิทัล
ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ขายออนไลน์ คลิกสมัครที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEevhz5wWe3GSdcKC5CIGoXciKeBlh_qarfUZWYP9cWF5h9A/viewform


รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ขายออนไลน์ คลิกสมัครที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7VwF3KoJzJmjO7JBVT8r6JxgSD6lbPnabnEQ1DJi
UUEyDAQ/viewformรุ่นที่ 3 
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 มกราคม 2564 สำหรับนักศึกษาเพิ่งจบใหม่และยังว่างงาน คลิกสมัครที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWhx6F1_Pfq3qQJ_Nxmg1Ewz7rwwTDtgkS1s4QmHsBg_S1kA/viewform


รุ่นที่ 4 
ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2564 สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ขายออนไลน์ คลิกสมัครที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVDEmc69I7_qwrJdw5hK2zooIHhaMXvKA2U5LSSiEzVBPBDg/viewform


รุ่นที่ 5 
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2564 สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ขายออนไลน์ คลิกสมัครที่นี่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGbfLBBck49ZYZCRz_A0k4uN3Hun5XX9aCGy8J-C3sv04Q_A/viewform


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์