• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 26 ก.ย. 2561 อ่าน [61]

...

26 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อผู้ประกอบการหมูย่างที่ผ่านการตรวจประเมิน จากคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” จำนวน 11 ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์