• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

2 หอการค้าตรัง-น่านจับมือเชื่อมการค้าลงทุน

ประชาชาติธุรกิจ 5 พ.ย. 2563 อ่าน [26]

...
หอการค้าจังหวัดตรังจับมือหอการค้าจังหวัดน่านเชื่อมโยงการค้า-การลงทุน-การท่องเที่ยว ดันสร้างโอกาส เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร-ผลิตภัณฑ์สินค้าประมง-สินค้าแปรรูป-ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SMEs ของทั้งสองจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้?จังหวัดตรัง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดน่าน ในฐานะของคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการ “เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว” หอการค้าจังหวัดน่าน?และหอการค้าจังหวั
ดตรัง

โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากหอการค้าจังหวัดตรัง และหอการค้าจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมการสัมมนาหอการค้า?ทั่วประเทศครั้งล่าสุดที่จังหวัดลำปาง ?ได้มีการปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือ?ในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกัน และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์