• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพหมูย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 14 ก.ย. 2561 อ่าน [56]

...

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพหมูย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” เบื้องต้นจังหวัดตรังมีผู้ผ่านการตรวจประเมินจำนวน 11 ราย ทั้งนี้คณะทำงานฯ จะเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง พิจารณาต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์