• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

กระทรวงการคลัง แจงการเติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเบิกเป็นเงินสดได้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 13 ก.ย. 2561 อ่าน [63]

...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รายงานว่ากระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ เติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ ผู้มีสิทธิ์ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 100- 200 บาทต่อคนต่อเดือนตามโครงการฝึกอาชีพ (บัตรสวัสดิการฯ ระยะที่ 2) โดยผู้มีสิทธิ์สามารถเบิกเงินในส่วนดังกล่าวออกมา เป็นเงินสดตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 หรือสมทบเป็นยอดเงินรวมอยู่ภายในบัตรสวัสดิการซึ่งเป็นเงื่อนไข ที่ต่างจากเดิมที่บัตรสวัสดิการฯ จะใช้เฉพาะการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์