• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง 2563

ประชาชาติธุรกิจ 28 ต.ค. 2563 อ่าน [28]

...
นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นเทศกาลวันลอยกระทงตามประเพณีไทย หลายพื้นที่ของจังหวัดจะจัดให้มีสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณี โดยมีช่วงระยะเวลาแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และประชาชนนิยมเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันลอยกระทงกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสถานที่ริมน้ำ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร ฯลฯ และมักจะเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนเหตุจากอัคคีภัยอยู่เป็นประจำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก
 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยอันเกิดจาก พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงและอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก และทางน้ำ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้นายทะเบียนท้องที่เข้มงวด กวดขัน การพิจารณาออกใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง รวมทั้งตรวจสอบสถานที่เก็บ ทำ หรือค้าดอกไม้เพลิง ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงามแห่งท้องถิ่น และร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทย งดเว้นการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดโดยการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นตามสถานที่จัดงาน แหล่งน้ำ เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดลดการกีดขวางทางน้ำและช่วยรักษาระบบนิเวศน์ต่อไป และหากพื้นที่ใดเกิดอัคคีภัยหรืออุบัติภัยที่ทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนด และรายงานให้จังหวัดทราบทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7521 4382

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์