• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรัง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจำหน่ายสินค้าและบริการ” ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 4 ก.ย. 2561 อ่าน [76]

...

วันที่ 4 กันยายน 2561 จังหวัดตรัง โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจำหน่ายสินค้าและบริการ”ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว จังหวัดตรัง ให้แก่ ผู้ประกอบการในจังหวัดตรัง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายศิริพัฒ  พัฒกุล ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย    นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ห้องธนารมย์ 3 จังหวัดตรัง ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบการจำหน่ายของฝากของที่ระลึก เป้าหมาย จำนวน 100 ราย 

มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 101 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 69 ราย และร้านของฝากของที่ระลึก จำนวน 32 ราย กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2561 รวม 3 วัน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบความสำเร็จ มีผลงาน เป็นที่ประจักษ์มาถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการส่งผลให้ผู้ประกอบการ มีรายได้เพิ่มขึ้น 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์