• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง นำคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 30 ส.ค. 2561 อ่าน [76]

...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง นำคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ทั้งระบบระดับจังหวัด พร้อมผู้แทนจาก กอ.รมน.จังหวัดตรัง และผู้แทนจาก ร.15 พัน 4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจำนวน 6 โรงงาน โดยผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้ 

สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561  บจ.พารากอนฯ มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ CPO คงเหลือ 69.025 ตัน
2. บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม  CPO 199.067  ตัน
3. บมจ.ล่ำสูง  CPO 227.714 ตัน  CPKO (เมล็ดใน) 1,034.775 ตัน
4. บจ.โอทาโก้  CPO 62.450 ตัน
5. บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์  CPO 2,637.377  ตัน  CPKO 516.816 ตัน
6. สหกรณ์ไชยภักดี  CPO 62.518 ตัน
สรุป... ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) คงเหลือทั้งสิ้น 3,258.151 ตัน ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา (ก.ค.61)  413.487 ตัน คิดเป็นร้อยละ 11.26
         ปริมาณน้ำมันเมล็ดใน (CPKO) คงเหลือทั้งสิ้น 1,551.591 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา (ก.ค.61) 376.733 ตัน คิดเป็นร้อยละ 32.07

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์