• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พณ.เปิดตัวApplicationน้ำมันเต็มลิตร

inn news 21 ส.ค. 2561 อ่าน [228]

...

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็น ประธาน เปิดตัว Application น้ำมันเต็มลิตร ที่จะช่วยให้ผู้บริโภค ค้นหาสถานีบริการน้ำมันต่างๆได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสถานีบริการที่ได้รับมาตรฐานรองรับสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร / โดยกระทรวงพาณิชย์ถือว่า สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรเป็นกลไก สำคัญในการขับเคลื่อนระบบการค้าอันจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ทำให้ประชาชนผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการเข้าใช้บริการในสถานีน้ำมันต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดย Application น้ำมันเต็มลิตร ถือเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มอำนาจต่อรองให้แก่ประชาชน ได้ทราบว่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับป้ายน้ำมันเต็มลิตรตั้งอยู่ในตำแหน่งใดของประเทศจะทำให้เกิดการแข่งขันเสรีเป็นธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานีบริการน้ำมันในอนาคต โดยปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันเข้าร่วมโครงการ กว่า 3,700 แห่ง ทั่วประเทศ แล้วตั้งเป้าเป็น 6,000 แห่ง เร็วๆนี้

นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาสถานที่ ที่ต้องการระบุชื่อสถานีบริการประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเชื้อเพลิง ร้านค้าสะดวกซื้อธนาคารและตู้กดเงินสดที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการนั้นๆเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคได้ โดยแอปพลิเคชันน้ำมันเต็มลิตร สามารถใช้บริการได้ทั้งในระบบ iOS และ Android พร้อมให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดได้ฟรีแล้ว เพียงค้นหาคำว่า น้ำมันเต็มลิตร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์