• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

CLMVT Forum 2018” ภายใต้แนวคิด “ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี” CLMVT Forum 2018 Taking-Off Through Technology

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 15 ส.ค. 2561 อ่าน [96]

...

 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 กระทรวงพาณิชย์จัดงานการแถลงข่าว “CLMVT Forum 2018” ภายใต้แนวคิด “ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี” CLMVT Forum 2018 Taking-Off Through Technology ณ ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมี นายสกนธ์ วรัญญวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี โดยงาน CLMVT Forum 2018 นั้นจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMVT อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นเวทีสร้างความร่วมมือในภูมิภาคให้เติบโตต่อเนื่องและแข่งขันได้ท่ามกลางความท้าทายและบริบทเศรษฐกิจการค้าโลกยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

                    โดยในงานแถลงข่าวรูปแบบ TEDx เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผลไม่เพียงต่อการดำเนินชีวิต แต่ยังส่งผลต่อการทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนรูปแบบการค้าและบริการ การผลิตและห่วงโซ่การค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT อีกด้วย

                    ทั้งนี้ในงานยังมีการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการค้าและบริการ อาทิ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม สถาบันผู้ประกอบการการค้ารุ่นใหม่ NEA Cloud Commerce ThaiTrade.com และแอพพลิเคชั่น Que Q

images

images

images

images

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์