• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ” รุ่นที่ 1

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 10 ส.ค. 2561 อ่าน [86]

...

      ในระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ” ตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกีตรติเข้าร่วมงานณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ห้องธนารมย์ 3 จังหวัดตรัง มีร้านค้าธงฟ้าที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง รูดบัตร EDC ที่เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น260 ร้านรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 จำนวน 82 ราย

     ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าของร้านในการทำธุรกิจทั้งการบริหารจัดการร้าน การจัดวางสินค้า และมีความรู้ในด้านภาษีเพิ่มขึ้น ภายหลังจากการอบรุ่นที่ 1 เสร็จสิ้น มีการแลกเปลี่ยน และการเชื่อมโยงสินค้าชุมชนระหว่างผู้ประกอบการร้านค้า เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการให้โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเป็นโครงการที่ช่วยเหลือ            ผู้มีรายได้น้อย และทำให้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางเศรฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์