• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง(นายศิริพัฒ พัฒกุล)เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)ณ ร้านเค้กกนิษฐา

ประชาชาติธุรกิจ 9 ส.ค. 2561 อ่าน [90]

...

วันพฤหัสบดีที่ 9สิงหาคม 2561ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง(นายศิริพัฒ  พัฒกุล)เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)ณ ร้านเค้กกนิษฐาถ.ตรัง-พัทลุง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)จำนวน 18 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีร้านเค้กกนิษฐาได้รับการพิจารณาคัดเลือก และเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แห่งแรกของจังหวัดตรัง  เนื่องจากร้านเค้กกนิษฐามีแนวคิดช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน โดยให้นำสินค้ามาวางจำหน่าย เช่น สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป เครื่องสำอาง ยาสมุนไพร สินค้าหัตถกรรมชุมชน เช่น จักสานก้านจากเตยปาหนัน

คาดว่าหลังจากเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าฯ จะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าชุมชน ได้มีช่องทางการตลาดสร้างความยั่งยืนให้กับจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง โดยคาดว่ามูลค่าการจำหน่ายสินค้าจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งของเกษตรกรในจังหวัดตรัง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์