• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 7 ส.ค. 2561 อ่าน [83]

...
วันนี้ (6 ส.ค. 61) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัตรการ หลักสูตร “ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ” ตามโครงการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 
โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจังหวัดตรัง หลักสูตร “ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าของร้านในการทำธุรกิจทางการบริหารจัดการร้านการจัดวางสินค้า และมีความรู้ในด้านภาษีเพิ่มขึ้น ทำให้ร้านค้ามีความเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดตรังมีร้านธงฟ้าประชารัฐครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ จำนวน 260 ร้านค้า โดยกำหนดจัดอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 4 วัน
 
สำหรับวันนี้ เป็นการจัดอบรมให้กับรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 82 ราย ประกอบด้วย อำเภอเมืองตรัง จำนวน 42 ราย และอำเภอกันตัง จำนวน 40 ราย เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ รองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงยั่งยืน และให้ผู้ประกอบการร้าน ค้าธงฟ้าประชารัฐ มีความรู้ด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์