• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดบุรณาการร่วม โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ “Passport to Global Challenge : PGC by NEA” รุ่นที่ 2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 2 ส.ค. 2561 อ่าน [77]

...

         วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ "Passport to Global Challenge : PGC by NEA” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง

           รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มธุรกิจ Start up ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการการค้าระหว่างประเทศได้มั่นคงและอย่างยั่งยืน สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบของอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศและทักษะในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ จากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งแผนธุรกิจของตนในรูปแบบ Business Model Canvas เข้าร่วมประกวด โดยจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำการคัดเลือกในรอบแรกจาก 1,250 แผนธุรกิจทั่วประเทศให้เหลือ 250 แผนธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ผ่านรอบแรกจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิการเรียนหลักสูตร Online (E-Academy โดย NEA) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งการเป็นสมาชิกของกรมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น

          หลังจากที่ผ่านการประกวดรอบแรกแล้ว จะมีการคัดเลือกแผนธุรกิจยอดเยี่ยมอีกครั้งจำนวน 10 แผนธุรกิจซึ่งจะเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ Pitching Challenge Day ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรุงเทพฯ และจะมีการประกาศผู้ชนะการเขียนแผนธุรกิจยอดเยี่ยมจำนวน 5 รายในวันเดียวกัน โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร สถาบัน NEA เชื่อว่า โครงการ "Passport to Global Challenge : PGC by NEA” รุ่นที่ 2 นี้ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ให้ก้าวสู่เวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์