• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 และ Lot 5

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 8 ก.ค. 2563 อ่าน [36]

...
     (7 ก.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วย ประชาชน Lot 4 และ Lot 5 ณ ตลาดศรีตรัง อ.ย่านตาขาว จ.ตรังสำหรับโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 4 และ Lot 5 ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับห้างขนาดใหญ่ของจังหวัดตรัง สหกรณ์การเกษตรในจังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในพื้นที่ นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพประชาชน เช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ข้าวสาร ปลากระป๋อง ชุดเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ผักปลอดสารพิษ ฯลฯ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด มาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนจำนวนมาก หลั่งไหลเข้าร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างคึกคัก ท่ามกลางมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

     ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดสินค้าชุมชน ลดค่าครองชีพประชาชน เยียวยาผู้ประกอบการและสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งในวันนี้ได้นำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ลดาราคาพิเศษ 6 กลุ่มสินค้าสำคัญคือ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง กลุ่มซอสปรุงรส กลุ่มของใช้ประจำวัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้าง นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋า ตำราเรียน-หนังสือ เครื่องเขียน สื่อการเรียน การสอน โดยสินค้าทั้งหมดนี้มีสินค้ามาร่วมลดราคาทั้งหมด 1,605 รายการ เพื่อสนองต่อความต้องการตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลไปถึงชั้นประถมและถึงชั้นมัธยมปลาย โดยลดราคาสูงสุดถึง 80%

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์