• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สรุปภาวะการส่งออก – นาเข้า สินค้าผ่านด่านศุลกากรกันตัง ประจาเดือน มิถุนายน 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 3 ก.ค. 2563 อ่าน [52]

...
สรุปภาวะการส่งออก – นาเข้า สินค้าผ่านด่านศุลกากรกันตัง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนมิถุนายน ปี 2563.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์