• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 26 มิ.ย. 2563 อ่าน [116]

...

(25 มิ.ย.) นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องมรกต ชั้น 5

สำหรับการประชุมเรื่องเพื่อทราบ มี 4 ประเด็นคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนคนเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิต รายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ผลการดำเนินงาน 3 มาตรการ ตามโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน :พม.ห่วงใย สู้ภัย โควิด-19” ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง (One Home พม.ตรัง)

นอกจากนี้ในการประชุมได้พิจารณากลั่นกรองประวัติและผลงานผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติคนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี”ประจำปี 2563 ได้แก่ รางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 1 รายได้แก่ รายการโกปี๊หัวเช้ากับข่าวท้องถิ่น สถานีวิทยุตรังเอฟเอ็มจังหวัดตรัง โดย ด.ต.สุทธิรัฐ เส้งรอด รางวัลประชาบดีประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวแน่งน้อย สาหัส อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 3 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง และนายมาโนช มะลิแก้ว อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/19 ซอย 2 ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

 

(25 มิ.ย.) นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องมรกต ชั้น 5

สำหรับการประชุมเรื่องเพื่อทราบ มี 4 ประเด็นคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนคนเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิต รายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ผลการดำเนินงาน 3 มาตรการ ตามโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน :พม.ห่วงใย สู้ภัย โควิด-19” ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง (One Home พม.ตรัง)

นอกจากนี้ในการประชุมได้พิจารณากลั่นกรองประวัติและผลงานผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติคนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี”ประจำปี 2563 ได้แก่ รางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 1 รายได้แก่ รายการโกปี๊หัวเช้ากับข่าวท้องถิ่น สถานีวิทยุตรังเอฟเอ็มจังหวัดตรัง โดย ด.ต.สุทธิรัฐ เส้งรอด รางวัลประชาบดีประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวแน่งน้อย สาหัส อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 3 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง และนายมาโนช มะลิแก้ว อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/19 ซอย 2 ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์