• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง นำคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ประชาชาติธุรกิจ 25 ก.ค. 2561 อ่าน [86]

...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง นำคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ   ทั้งระบบระดับจังหวัด พร้อมผู้แทนจาก กอ.รมน.จังหวัดตรัง และผู้แทนจาก ร.15 พัน 4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจำนวน 6 โรงงาน โดยผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้ 

สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ วันที่ 24 ก.ค.61
1. บจ.พารากอนฯ มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ CPO คงเหลือ 231.000 ตัน
2. บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม  CPO 74.389  ตัน
3. บมจ.ล่ำสูง  CPO 304.483 ตัน  CPKO (เมล็ดใน) 1,136.249 ตัน
4. บจ.โอทาโก้  CPO 8.190 ตัน
5. บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์  CPO 2,811.105  ตัน  CPKO 899.775 ตัน
6. สหกรณ์ไชยภักดี  CPO 41.311 ตัน
สรุป... ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) คงเหลือทั้งสิ้น 3,470.478 ตัน ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา (มิ.ย.61)  608.933 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14.93
         ปริมาณน้ำมันเมล็ดใน (CPKO) คงเหลือทั้งสิ้น 2,036.024 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา (มิ.ย.61) 29.785 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.48

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์