• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

ผลการดำเนินงาน

23061 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังเดินหน้าเสริมเกราะการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการจังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร “นักการตลาดออนไลน์มือโปร” (Advance Digital Marketing) ภายใต้โครงการ ตรัง : โอกาสการค้ายุคดิจิทัล10

20 ก.ค. 2564 18

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด10

29 มิ.ย. 2564 18

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการเชื่อมโยงตลาดสินค้าฟักทองประจำเดือนมิถุนายน 2564

จังหวัดตรังมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองที่ได้รับผลกระทบจากราคาฟักทองตกต่ำ เนื่องจากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การบริโภคลดลงและผู้ประกอบการค้าไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ได้เนื่องจากการกำหนดมาตรการเดินทางเข้า-ออกระหว่างจังหวัด ผลการดำเนินการ :  สำนักงานฯ ลงพื้นที่อำเภอนาโยงและอำเภอเมืองตรังติดตามสถานการณ์ผลิตและการตลาดฟักทอง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการเชื่อมโยงตลาดสินค้าฟักทอง “พันธุ์ทองอำไพ”10

7 มิ.ย. 2564 20

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดังเอกสารแนบ

9 เม.ย. 2564 47

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง”

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indication :10

5 เม.ย. 2564 43

อ่านเพิ่มเติม