• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1216 ยอดเข้าชม

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication GI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

19 ม.ค. 2565 10

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมจ้างเหมาบริการเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ จัดทำคำขอสิ่งบ่งทางภูมิศาสตร์ไทย GI

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมจ้างเหมาบริการเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ จัดทำคำขอสิ่งบ่งทางภูมิศาสตร์ไทย ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geogaphical Indication GI) ด้วยวิธีประก

19 ม.ค. 2565 7

อ่านเพิ่มเติม