• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

ประกาศจังหวัด

2357 ยอดเข้าชม

ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่องแนวทางและวิธีการใช้เอกสารดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา ESCALATION FACTOR (K)

ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง แนวทางและวิธีการใช้เอกสารราคา  เพื่อประกอบการคำนวณหา ESCALATION FACTOR(K)

6 ก.ย. 2561 39

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

17 ส.ค. 2561 57

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงการค้า ของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง กิจกรรมการเจรจาการค้าและเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าในประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงการค้า ของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง กิจกรรมการเจรจาการค้าและเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าในประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    

17 ส.ค. 2561 128

อ่านเพิ่มเติม