• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

ประกาศจังหวัด

2345 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และงานธุรการ 1 อัตรา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และงานธุรการ 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 21 –10

18 ม.ค. 2562 58

อ่านเพิ่มเติม