• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

57640 ยอดเข้าชม

EA ตอบรับจดหมายนายก! ผนึกพันธมิตร กลุ่มช่วยกัน ชูหมอชนะ-นวัตกรรมชุดตรวจโควิด

        สมโภชน์ อาหุนัย CEO ของ EA ผนึกพันธมิตรเปิดตัว “กลุ่มช่วยกัน” รวมพลังสมอง เทคโนโลยี10

27 เม.ย. 2563 38

อ่านเพิ่มเติม
มทร.ศรีวิชัย ผุดตลาดออนไลน์ “หลาดเทคโน โมโหโควิด” เปลี่ยนวิกฤติ COVID-19 เพื่อชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผุด ตลาดออนไลน์ "หลาดเทคโน โมโหโควิด" เปลี่ยนวิกฤติ COVID-19 เพื่อชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้           ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า ตามที่ ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งเริ่มมีการแพร่ระบาดมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 และขยายวงกว้างมากขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และเมื่อทางรัฐบาลได้กำหนดมาตรการออกมาบังคับใช้เพื่อเป็นการควบคุมและลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้สถานการณ์ในประเทศไทยกลับมาสู่ปกติให้เร็วที่สุด ซึ่งผลจากมาตรการต่าง ๆ ได้สร้างผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนในหลายอาชีพ ซึ่งจำเป็นต้องหยุดการทำงานหรือพักการดำเนินธุรกิจ ทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ           ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ มีวิทยาเขตครอบคลุมมากถึง 4 จังหวัด และมีพันธกิจสำคัญในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ประกอบกับมีการเรียนการสอนทางด้านการจัดการธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางจำนวนมาก ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับหน่วยงานระดับวิทยาเขต และคณะ วางแผนสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในสถานการณ์เร่งด่วน และขาดรายได้ดูแลครอบครัว โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ในระยะแรกเป็นช่วงเร่งด่วน ได้จัดตั้งตลาดออนไลน์ขึ้น ชื่อว่า "หลาดเทคโน โมโหโควิด" เพื่อให้ชื่อโดนใจคนใต้และจดจำได้ง่าย เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้แก่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และรวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน วิสาหกิจ OTOP ในพื้นที่ภาคใต้ หรือภาคอื่น ๆ สามารถใช้เป็นช่องทางในการฝากขายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ขายเข้าถึงผู้ซื้อได้สะดวกขึ้น โดยทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้ปั้นนักศึกษาภายใต้โครงการ Startup เป็นทีมบริหารตลาดออนไลน์ แบ่งงานออกเป็นทีมแรก ทำหน้าที่เชิญชวนและสนับสนุนผู้ขายเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ทีมที่สอง ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจซื้อสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์           จากนั้น ในระยะที่สองทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษา SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ กว่า 100 คน เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ภายใต้ชื่อ RUTS Volunteer ทำหน้าที่ให้บริการคำปรึกษาด้านธุรกิจสำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถและความต้องการปรับเปลี่ยนธุรกิจ ช่วยเพิ่มรายได้ ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในการจะช่วยบรรเทาปัญหาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบหลังเหตุการณ์ COVID-19           ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเปิดตลาดออนไลน์ภายใต้ชื่อ "หลาดเทคโน โมโหโควิด" เป็นเวลาเพียงสามวัน พบมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 4,000 คนแล้ว คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ จะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1 หมื่นคน หากชุมชนหรือผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ Facebook : หลาดเทคโน โมโหโควิด หรือต้องการขอรับบริการคำปรึกษาด้านธุรกิจสำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และ OTOP สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ Facebook : RUTS Volunteer ซึ่งทั้งสองช่องนี้ จะช่วยให้ท่านที่กำลังประสบปัญหา ขาดรายได้จากการหยุดงานพักงาน หรือต้องการปรับเปลี่ยนธุรกิจ ต้องการเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ที่จะสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ในภายใต้สถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ 

24 เม.ย. 2563 23

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Markething ปีงบประมาณ 2563

  เกี่ยวกับโครงการ        1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ10

24 เม.ย. 2563 29

อ่านเพิ่มเติม
อเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ?? การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ค

?? ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ?? การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME10

23 เม.ย. 2563 22

อ่านเพิ่มเติม
โครงการปั้นดาว ปี 2563

ด้วย..สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินโครงการปั้นดาว ปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง สสว.กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม10

23 เม.ย. 2563 33

อ่านเพิ่มเติม