• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

59080 ยอดเข้าชม

ตรวจติดตาม “โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน” และติดตามผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

     วันที่ 28 เมษายน 2563 นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางรวีพรรณ10

29 เม.ย. 2563 11

อ่านเพิ่มเติม
EA ตอบรับจดหมายนายก! ผนึกพันธมิตร กลุ่มช่วยกัน ชูหมอชนะ-นวัตกรรมชุดตรวจโควิด

        สมโภชน์ อาหุนัย CEO ของ EA ผนึกพันธมิตรเปิดตัว “กลุ่มช่วยกัน” รวมพลังสมอง เทคโนโลยี10

27 เม.ย. 2563 38

อ่านเพิ่มเติม
มทร.ศรีวิชัย ผุดตลาดออนไลน์ “หลาดเทคโน โมโหโควิด” เปลี่ยนวิกฤติ COVID-19 เพื่อชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผุด ตลาดออนไลน์ "หลาดเทคโน โมโหโควิด" เปลี่ยนวิกฤติ COVID-19 เพื่อชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้           ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า ตามที่ ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งเริ่มมีการแพร่ระบาดมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 และขยายวงกว้างมากขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และเมื่อทางรัฐบาลได้กำหนดมาตรการออกมาบังคับใช้เพื่อเป็นการควบคุมและลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้สถานการณ์ในประเทศไทยกลับมาสู่ปกติให้เร็วที่สุด ซึ่งผลจากมาตรการต่าง ๆ ได้สร้างผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนในหลายอาชีพ ซึ่งจำเป็นต้องหยุดการทำงานหรือพักการดำเนินธุรกิจ ทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ           ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ มีวิทยาเขตครอบคลุมมากถึง 4 จังหวัด และมีพันธกิจสำคัญในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ประกอบกับมีการเรียนการสอนทางด้านการจัดการธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางจำนวนมาก ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับหน่วยงานระดับวิทยาเขต และคณะ วางแผนสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในสถานการณ์เร่งด่วน และขาดรายได้ดูแลครอบครัว โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ในระยะแรกเป็นช่วงเร่งด่วน ได้จัดตั้งตลาดออนไลน์ขึ้น ชื่อว่า "หลาดเทคโน โมโหโควิด" เพื่อให้ชื่อโดนใจคนใต้และจดจำได้ง่าย เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้แก่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และรวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน วิสาหกิจ OTOP ในพื้นที่ภาคใต้ หรือภาคอื่น ๆ สามารถใช้เป็นช่องทางในการฝากขายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ขายเข้าถึงผู้ซื้อได้สะดวกขึ้น โดยทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้ปั้นนักศึกษาภายใต้โครงการ Startup เป็นทีมบริหารตลาดออนไลน์ แบ่งงานออกเป็นทีมแรก ทำหน้าที่เชิญชวนและสนับสนุนผู้ขายเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ทีมที่สอง ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจซื้อสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์           จากนั้น ในระยะที่สองทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษา SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ กว่า 100 คน เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ภายใต้ชื่อ RUTS Volunteer ทำหน้าที่ให้บริการคำปรึกษาด้านธุรกิจสำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถและความต้องการปรับเปลี่ยนธุรกิจ ช่วยเพิ่มรายได้ ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในการจะช่วยบรรเทาปัญหาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบหลังเหตุการณ์ COVID-19           ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเปิดตลาดออนไลน์ภายใต้ชื่อ "หลาดเทคโน โมโหโควิด" เป็นเวลาเพียงสามวัน พบมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 4,000 คนแล้ว คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ จะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1 หมื่นคน หากชุมชนหรือผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ Facebook : หลาดเทคโน โมโหโควิด หรือต้องการขอรับบริการคำปรึกษาด้านธุรกิจสำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และ OTOP สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ Facebook : RUTS Volunteer ซึ่งทั้งสองช่องนี้ จะช่วยให้ท่านที่กำลังประสบปัญหา ขาดรายได้จากการหยุดงานพักงาน หรือต้องการปรับเปลี่ยนธุรกิจ ต้องการเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ที่จะสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ในภายใต้สถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ 

24 เม.ย. 2563 24

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Markething ปีงบประมาณ 2563

  เกี่ยวกับโครงการ        1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ10

24 เม.ย. 2563 29

อ่านเพิ่มเติม