• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

80487 ยอดเข้าชม

ตรังบูม “หาดปากเมง” ชูอาหารดันท่องเที่ยว

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง เตรียมพัฒนา “หาดปากเมง” อำเภอสิเกา สู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-256410

12 มี.ค. 2564 25

อ่านเพิ่มเติม