• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

37928 ยอดเข้าชม

โอกาสใหม่. เพื่อการเติบโต. ของธุรกิจไทย. ในต่าง แดน MFA CEO. FORUM. WITH. AMATA.

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานหลักของกระทรวง การต่างประเทศและรัฐบาลในการดําเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศทางด้าน เศรษฐกิจ โดยมีภารกิจหลักในการประสานข้อมูล ติดตามพัฒนาการ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย10

5 เม.ย. 2561 65

อ่านเพิ่มเติม
เทศบาลนครตรังร่วมกับชุมชนควนขัน เตรียมจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2561 เชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีชักพระเดือน 5 หนึ่งเดียวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ วัดควนขัน

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรังร่วมกับชุมชนควนขัน เตรียมจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน ประจำปี 256110

4 เม.ย. 2561 69

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจสอบสตอกน้ำมันปาล์ม คงเหลือประจำเดือนมีนาคม 2561

สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ วันที่ 29 มี.ค.61 1. บจ.พารากอนฯ มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ CPO คงเหลือ10

29 มี.ค. 2561 58

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”

กระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” นางจุรีพร ขันตี10

28 มี.ค. 2561 67

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานสาธารณสุขตรัง แนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หลังสภาพอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นในช่วงนี้ เหมาะแก่การเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของเชื้อโรคหลายชนิด เสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ

นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดตรังในช่วงนี้เริ่มร้อนขึ้น เหมาะแก่การเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของเชื้อโรคหลายชนิด ซึ่งอากาศที่ร้อนแบบนี้ยังทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ รวมถึงการบริโภคน้ำจากตู้กดน้ำและน้ำแข็งที่ไม่สะอาด ไม่มีคุณภาพ ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ10

26 มี.ค. 2561 56

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรังขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน10

26 มี.ค. 2561 60

อ่านเพิ่มเติม