• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

50533 ยอดเข้าชม

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศ เตรียมความพร้อมกำลังพลรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก” และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ชาวเรืองดการเดินเรือ

(2 ม.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับมือพายุโซนร้อน "ปาบึก” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรีตรัง10

3 ม.ค. 2562 70

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ

          ตามที่ กรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย10

3 ม.ค. 2562 84

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์’ จับมือ WTO พัฒนานักเจรจาการค้าของไทย

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)หารือ รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (นายโยนอฟ เฟดเดอริก อากา) สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกอบรมของ WTO พัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยให้มีความรู้และทักษะด้านนโยบายและกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ10

26 ธ.ค. 2561 69

อ่านเพิ่มเติม
ตรังเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

(7 ธ.ค.) เวลา 0800 น.ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายลือชัย เจริญทรัพย์10

7 ธ.ค. 2561 77

อ่านเพิ่มเติม