• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

48261 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังออกหน่วยให้บริการสินค้าธงฟ้าร่วมกับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังออกหน่วยให้บริการสินค้าธงฟ้าร่วมกับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ สวนสน 100 ปี หมู่ที่10

28 ก.พ. 2562 98

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดงานของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2019 ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดงาน ของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 201910

22 ก.พ. 2562 85

อ่านเพิ่มเติม
นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง

 กระทรวงมหาดไทยและกองทุนการออมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่ได้พิจารณากำหนดจำนวนเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานของจังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2562 โดยคิดตามจำนวนหมู่บ้านในแต่ละจังหวัด โดยมีเป้าหมายให้ในแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนสมาชิกใหม่อย่างน้อย 20 คนต่อหมู่บ้าน (พิจารณาจากจำนวนผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนจากราชการในหมู่บ้าน เช่น10

18 ก.พ. 2562 84

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าและสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าและสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน ในตลาดสดเทศบาลนครตรัง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า10

4 ก.พ. 2562 69

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรังเปิดงานของดีอันดามัน Andaman Fair 2019 สุดยอดสินค้า อาหาร ของดีวิถีอันดามันที่จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดตรังเปิดงานของดีอันดามัน Andaman Fair 2019 สุดยอดสินค้า อาหาร ของดีวิถีอันดามันที่จังหวัดพิษณุโลก             นางณิทฐา แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานของดีอันดามัน Andaman Fair 2019 ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเด่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดพิษณุโลก              ซึ่งจังหวัดตรังโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่             ทั้งนี้ การแสดงและจำหน่ายสินค้าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของดี ของเด่น ของดัง จากผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้แก่กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูลและตรัง              โดยได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนชาวพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกซื้อสินค้าอาทิ ขนมเค้กเมืองตรัง ซาลาเปาทับหลี  อาหารทะเลแปรรูป  เครื่องประดับมุก  หมอนยางพาราและอาหารใต้ปรุงสดรสชาติเด็ดพร้อมทั้งจัดแสดงสินค้าเด่นและแลนด์มาร์คของจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการจับจ่ายซื้อของ แก่ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าชมงานในครั้งนี้

31 ม.ค. 2562 77

อ่านเพิ่มเติม