• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

58915 ยอดเข้าชม

2 หอการค้าตรัง-น่านจับมือเชื่อมการค้าลงทุน

หอการค้าจังหวัดตรังจับมือหอการค้าจังหวัดน่านเชื่อมโยงการค้า-การลงทุน-การท่องเที่ยว ดันสร้างโอกาส เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร-ผลิตภัณฑ์สินค้าประมง-สินค้าแปรรูป-ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SMEs ของทั้งสองจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง10

5 พ.ย. 2563 22

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง 2563

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 1510

28 ต.ค. 2563 28

อ่านเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรัง พร้อมในการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรัง หรือการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

นายณรงค์  คงเอียด  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้ทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  จะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น หลังจากที่มีการปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุม การปิดการท่องเที่ยวช่วงดังกล่าวเป็นพักให้ทัพยากรธรรมชาติฟื้นตัว หลังจากที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว10

9 ต.ค. 2563 40

อ่านเพิ่มเติม
กรมควบคุมโรคนำ “รถพระราชทานตรวจโควิด” เสริมทัพภูเก็ต

กรมควบคุมโรคนำ ”รถพระราชทานตรวจโควิด” เสริมทัพ ”ภูเก็ต” พร้อมรับต่างชาติเข้าหลังเทศกาลเจ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10

8 ต.ค. 2563 38

อ่านเพิ่มเติม