• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

58685 ยอดเข้าชม

E-learnning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

E-learnning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ http://www.oic.go.th/web2017/elearning.htm

14 ม.ค. 2564 26

อ่านเพิ่มเติม
สรุปภาวะการส่งออก – นำเข้า สินค้าผ่านด่านศุลกากรกันตัง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปภาวะการส่งออก – นำเข้า สินค้าผ่านด่านศุลกากรกันตัง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดังเอกสารแนบ   

12 ม.ค. 2564 24

อ่านเพิ่มเติม
ช็กผู้ค้าออนไลน์ผ่าน www.dbd.go.th ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพดึงเข้าไปเว็บพนัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนภัยผู้ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ระวังตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพ ดึงเข้าไปเว็บพนันออนไลน์ หลังปลอมชื่อเว็บไซต์ให้ใกล้เคียง ย้ำการเข้าใช้งานบริการออนไลน์ ต้องเข้าผ่าน www.dbd.go.th เท่านั้น นายทศพล10

8 ม.ค. 2564 21

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้มป้องกันโควิด-19 แนะใช้บริการออนไลน์พร้อมบริการประชาชน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกใหม่อยู่ขณะนี้อย่างเร่งด่วน เนื่องจากกรมเป็นหน่วยงานบริการภาครัฐที่มีภาคธุรกิจและประชาชนเดินทางเข้ามาขอรับบริการและติดต่อราชการจำนวนมาก ขณะเดียวกัน10

7 ม.ค. 2564 20

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรัง คุมเข้มการเดินทางของประชาชนทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศโดยเฉพาะการเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดมายังจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง คุมเข้มการเดินทางของประชาชนทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โดยเฉพาะการเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดมายังจังหวัดตรัง     นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า  การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ อีกทั้ง  ยังไม่ได้มีการห้ามประชาชนเคลื่อนย้ายไปมา  โดยเฉพาะจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดมายังจังหวัดต่างๆ รวมถึงจังหวัดตรัง  ดังนั้น     จังหวัดตรัง จึงได้นำมาตรการของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาปรับใช้กับการเดินทาง ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ   ซึ่งผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม ต.8 และได้รับการตรวจคัดกรอง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19       ทั้งนี้  ได้มอบหมายให้อำเภอต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด คุมเข้มการเดินทางทางบกเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยเฉพาะรถขนส่งสินค้า ขณะที่ด่านความมั่นคงท่าเรือ ได้คุมเข้มเรือประมงและเรือขนส่งสินค้าที่เข้ามาในน่านน้ำตรังตามท่าเรือต่าง ๆ รวมถึงท่าอากาศยานตรัง ก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของส่วนรวมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

6 ม.ค. 2564 21

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์สินค้าอาหารทะเล ในตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอย่านตาขาว

     วันที่ 5 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์สินค้าอาหารทะเล ในตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอย่านตาขาว10

6 ม.ค. 2564 22

อ่านเพิ่มเติม