• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

55765 ยอดเข้าชม

โครงการปั้นดาว ปี 2563

ด้วย..สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินโครงการปั้นดาว ปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง สสว.กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม10

23 เม.ย. 2563 32

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแพลตฟอร์มใหม่ “สมาร์ทโชวห่วย เดลิเวอรี่” ให้บริการส่งสินค้าถึงบ้าน ช่วงวิกฤตโควิด-19

พาณิชย์ จัดใหญ่เปิดแพลตฟอร์ม “สมาร์ทโชวห่วย เดลิเวอรี่” ผ่าน 2 ช่องทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ให้บริการซื้อสินค้าในร้านโชว์ห่วย 2,65510

31 มี.ค. 2563 56

อ่านเพิ่มเติม
ลุยขึ้นทะเบียน “ผ้าหม้อห้อมแพร่-กล้วยหอมทองปทุม” สินค้าจีไอ ตัวใหม่

“พาณิชย์” ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีก 2 รายการ “ผ้าหม้อห้อมแพร่-กล้วยหอมทองปทุม” มั่นใจจะเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่น พร้อมเดินหน้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ10

31 มี.ค. 2563 40

อ่านเพิ่มเติม