• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

58769 ยอดเข้าชม

คู่มือการส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

การส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)     เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจำปี 2563  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน10

25 ม.ค. 2564 26

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดดิจิทัล หลักสูตร “การค้าดิจิทัล ยุค New Normal” ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดดิจิทัล หลักสูตร “การค้าดิจิทัล ยุค New Normal” ภายใต้โครงการ ตรัง :10

22 ม.ค. 2564 35

อ่านเพิ่มเติม
เทรนด์อาหารเครื่องดื่ม 2021 มาแรง เน้นตอบโจทย์สุขภาพ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด-19 ทำให้โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของทุกคนบนโลก ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New10

22 ม.ค. 2564 23

อ่านเพิ่มเติม
หั่นค่าธรรมเนียม ตั้งธุรกิจผ่านออนไลน์ลง 50% นาน 3 ปี หวังช่วยผู้ประกอบการ

กรมพัฒฯ ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ลง 50% เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนธุรกิจและส่งเสริมให้ธุรกิจเลือกใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า10

15 ม.ค. 2564 27

อ่านเพิ่มเติม
รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน 2563

สาระสำคัญ 1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน 2563 การส่งออกของไทยมีสัญญาณฟื้นตัวที่ดี สินค้าส่งออกปรับตัวดีขึ้นหลายรายการ ตามการ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจการค้าโลก สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของโลก10

15 ม.ค. 2564 23

อ่านเพิ่มเติม
DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วมอบรม "ต้นกล้า ทู โกล (TONKLA TO GOAL)" ร่วมสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล 256

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วมอบรมโครงการ "สร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล)" ประจำปี 2564 มาร่วม "พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ Now &10

15 ม.ค. 2564 28

อ่านเพิ่มเติม