• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

73394 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ตรัง ร่วมกับคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า GI ลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต “หมูย่างเมืองตรัง”

พาณิชย์ตรัง ร่วมกับคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า GI ลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต “หมูย่างเมืองตรัง” ********* คณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ประกอบหมูย่างในจังหวัดตรัง ตามหลักเกณฑ์การขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์10

1 ก.ค. 2564 14

อ่านเพิ่มเติม
ผวจ. ตรังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก ภายใต้โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคราคาถูก

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก10

1 ก.ค. 2564 15

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรัง ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่10

1 ก.ค. 2564 19

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลุยตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด10

29 มิ.ย. 2564 17

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน สู้ภัย Covid-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน สู้ภัย Covid-19    “จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาต่ำกว่าต้นทุน” อาทิ ไข่ไก่10

27 มิ.ย. 2564 21

อ่านเพิ่มเติม