• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

37809 ยอดเข้าชม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังจัด โครงการบรรพชา “สามเณรก้าวสู่ปีใหม่ ใจใฝ่ธรรม”

   (25 ธ.ค.) ที่วัดพระงาม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายธีรพล  พรแก้ว ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ทั้งนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง 10

4 ม.ค. 2562 64

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศ เตรียมความพร้อมกำลังพลรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก” และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ชาวเรืองดการเดินเรือ

(2 ม.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับมือพายุโซนร้อน "ปาบึก” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรีตรัง10

3 ม.ค. 2562 66

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ

          ตามที่ กรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย10

3 ม.ค. 2562 81

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์’ จับมือ WTO พัฒนานักเจรจาการค้าของไทย

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)หารือ รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (นายโยนอฟ เฟดเดอริก อากา) สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกอบรมของ WTO พัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยให้มีความรู้และทักษะด้านนโยบายและกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ10

26 ธ.ค. 2561 66

อ่านเพิ่มเติม