• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

72824 ยอดเข้าชม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “นักการตลาดออนไลน์มือโปร” (Advance Digital Marketing) ด้วยจังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “นักการตลาดออนไลน์มือโปร”(Advance Digital Marketing)   ด้วยจังหวัดตรัง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการ ตรัง :10

6 ก.ค. 2564 27

อ่านเพิ่มเติม
สรุปภาวะการส่งออก – นำเข้า สินค้าผ่านด่านศุลกากรกันตัง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สรุปภาวะการส่งออก – นำเข้า สินค้าผ่านด่านศุลกากรกันตัง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

5 ก.ค. 2564 13

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรัง ยกระดับสินค้า “หมูย่างเมืองตรัง” สู่สากล

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 05.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง10

2 ก.ค. 2564 8

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรัง ร่วมกับคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า GI ลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต “หมูย่างเมืองตรัง”

พาณิชย์ตรัง ร่วมกับคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า GI ลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต “หมูย่างเมืองตรัง” ********* คณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ประกอบหมูย่างในจังหวัดตรัง ตามหลักเกณฑ์การขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์10

1 ก.ค. 2564 14

อ่านเพิ่มเติม
ผวจ. ตรังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก ภายใต้โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคราคาถูก

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก10

1 ก.ค. 2564 13

อ่านเพิ่มเติม