• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

72760 ยอดเข้าชม

จังหวัดตรัง ยกระดับสินค้า “หมูย่างเมืองตรัง” สู่สากล

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 05.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง10

2 ก.ค. 2564 8

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรัง ร่วมกับคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า GI ลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต “หมูย่างเมืองตรัง”

พาณิชย์ตรัง ร่วมกับคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า GI ลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต “หมูย่างเมืองตรัง” ********* คณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ประกอบหมูย่างในจังหวัดตรัง ตามหลักเกณฑ์การขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์10

1 ก.ค. 2564 14

อ่านเพิ่มเติม
ผวจ. ตรังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก ภายใต้โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคราคาถูก

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก10

1 ก.ค. 2564 13

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรัง ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่10

1 ก.ค. 2564 17

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลุยตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด10

29 มิ.ย. 2564 17

อ่านเพิ่มเติม