• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

73665 ยอดเข้าชม

ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งผู้รวบรวมและกระจายกุ้ง เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งผู้รวบรวมและกระจายกุ้ง เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง

6 ส.ค. 2564 19

อ่านเพิ่มเติม
เซลล์แมนจังหวัดตรัง เชื่อมโยงตลาดกระจายผลผลิต “ลำไย” ช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดลำพูน

เซลล์แมนจังหวัดตรัง เชื่อมโยงตลาดกระจายผลผลิต “ลำไย” ช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดลำพูน ****************** วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256410

3 ส.ค. 2564 14

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการรถ Mobile..พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการรถ Mobile..พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก10

3 ส.ค. 2564 27

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวน ผู้ค้าขายผลไม้ทางออนไลน์ แจ้งความประสงค์ขอรับกล่องบรรจุผลไม้ พร้อมสติ๊กเกอร์ ฟรี ค่าขนส่ง

ขอเชิญชวน ผู้ค้าขายผลไม้ทางออนไลน์ แจ้งความประสงค์ขอรับกล่องบรรจุผลไม้ พร้อมสติ๊กเกอร์ ฟรี ค่าขนส่ง หากสนใจแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 5 ส.ค. 256410

3 ส.ค. 2564 16

อ่านเพิ่มเติม