• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

36972 ยอดเข้าชม

ว่าฯ พาเข้าวัด ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) แนะน้อมนำหลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

(13 มี.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าวัด ฟังธรรม ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ10

14 มี.ค. 2562 62

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังออกหน่วยให้บริการสินค้าธงฟ้าร่วมกับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังออกหน่วยให้บริการสินค้าธงฟ้าร่วมกับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ สวนสน 100 ปี หมู่ที่10

28 ก.พ. 2562 94

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดงานของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2019 ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดงาน ของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 201910

22 ก.พ. 2562 80

อ่านเพิ่มเติม
นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง

 กระทรวงมหาดไทยและกองทุนการออมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่ได้พิจารณากำหนดจำนวนเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานของจังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2562 โดยคิดตามจำนวนหมู่บ้านในแต่ละจังหวัด โดยมีเป้าหมายให้ในแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนสมาชิกใหม่อย่างน้อย 20 คนต่อหมู่บ้าน (พิจารณาจากจำนวนผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนจากราชการในหมู่บ้าน เช่น10

18 ก.พ. 2562 81

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าและสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าและสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน ในตลาดสดเทศบาลนครตรัง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า10

4 ก.พ. 2562 65

อ่านเพิ่มเติม