• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

72900 ยอดเข้าชม

พาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตรัง

พาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตรัง ณ จุดจำหน่ายสินค้าเขตพื้นที่อำเภอห้วยยอดจำนวน 7 จุด

9 ส.ค. 2564 22

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ พบมีปริมาณสินค้าลดลงจากสัปดาห์ก่อน

พาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ พบมีปริมาณสินค้าลดลงจากสัปดาห์ก่อน แต่มีปริมาณเพียงพอกระจายถึงมือผู้บริโภค

9 ส.ค. 2564 23

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ซื้อขายผลไม้

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายผลไม้(มังคุด เงาะ10

9 ส.ค. 2564 14

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามขนาดกุ้ง มาตรการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่าย

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามขนาดกุ้ง มาตรการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง ประจำวันที่ 9 สิงหาคม10

9 ส.ค. 2564 22

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งผู้รวบรวมและกระจายกุ้ง เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งผู้รวบรวมและกระจายกุ้ง เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง

6 ส.ค. 2564 18

อ่านเพิ่มเติม