• ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใสฯ

รายงานการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใสฯ ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254010

14 มี.ค. 2566 33

อ่านเพิ่มเติม
พรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ค้าชายแดนเหนือพุ่ง 2 แสนล้าน

การเริ่มเปิดพรมแดน โดยเฉพาะด่านชายแดนในภาคเหนือพบว่า ตัวเลขการค้าชายแดนในช่วงระยะที่ผ่านมามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มคึกคักขึ้นในปี 2566 ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่กำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ โดยให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและเชียงรายเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ หรือ10

13 มี.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ตรังจัดประชุมคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "พริกไทยตรัง"

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "พริกไทยตรัง" โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย10

9 มี.ค. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม